Dotacje i Kredyty

Kredyt ekologiczny

Informacje podstawowe Środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczone są m.in. na inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw. W tym celu utworzony został program Kredyt Ekologiczny. Program ten umożliwia przedsiębiorcom uzyskać wsparcie na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, których rezultatem będzie wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dotacja czy jednak kredyt? Specyfika tego Kredytu polega na tym, …

Kredyt ekologiczny Read More »

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to jedna z form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów. Do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego ma aż 578 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków z Działania 2.32 Programu Fundusz Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – …

Kredyt technologiczny Read More »