Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia można składać wniosek o dodatek elektryczny. Jednorazowe wsparcie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wysokość dodatku:– 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie,– 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh  energii elektrycznej rocznie (warunkiem jest załączenie …

Dodatek elektryczny Read More »