Moje Ciepło

Kredyt na pompę ciepła – lista instytucji udzielających wsparcia

Osobom, które nie posiadają oszczędności oraz nie mogą ubiegać się o dofinansowania pozostaje jeszcze jedna możliwość – kredyt na pompę ciepła. Sektor bankowy od niedawna proponuje atrakcyjne warunki kredytowe na ekologiczne inwestycje. Dzięki ekologicznym kredytom można sfinansować nie tylko budowę domu energooszczędnego czy zakup oraz montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, ale również modernizację urządzeń …

Kredyt na pompę ciepła – lista instytucji udzielających wsparcia Read More »

Dofinansowanie na pompę ciepła – lista aktualnych dotacji

W Polsce od kilkunastu lat, każdego roku obserwuje się stabilny wzrost sprzedaży pomp ciepła któryzwłaszcza w ostatnim czasie osiągnął spektakularny wynik.O dofinansowanie na pompę ciepła w 2022 roku będzie można ubiegać się w ramach następującychogólnopolskich programów, takich jak:  

Ciepłe mieszkanie

– Informacje podstawowe Kolejnym opracowywanym programem powstającym z inicjatywy NFOŚiGW jest program Ciepłe Mieszkanie. Program Ciepłe Mieszkanie będzie przypominać program Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Zasadnicza różnica polega na tym kto będzie mógł skorzystać z Programu Ciepłe Mieszkanie, mianowicie z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele w budynkach …

Ciepłe mieszkanie Read More »

Co jeśli mam wyższy wskaźnik EP – jak go obniżyć?

Zapowiedzi Programu moje Ciepło i związana z tym pomoc w formie dotacji za zakup pompy ciepła rozbudziła w niejednym Inwestorze wątpliwość, czy jego nowo wybudowany dom spełnia określone wymogi techniczne podniesionego standardu energetycznego. Decydującym w tej kwestii jest wskaźnik EP, który pokazuje poziom nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej poniesionych na dostarczenie do budynku poszczególnych nośników energii …

Co jeśli mam wyższy wskaźnik EP – jak go obniżyć? Read More »

Jakie wymogi techniczne musi spełniać pompa ciepła aby mogła zostać zakwalifikowana do kosztów kwalifikowanych w Programie Moje ciepło?

Program Moje Ciepło zostanie uruchomiony w I lub II kwartale 2022 roku. Przeznaczone na ten program środki zachęcą właścicieli nowo budowanych domów do rozważenia instalacji nowych technologii grzewczych, nieemitujących szkodliwych emisji, w tym właśnie pomp ciepła. Decydując się jednak na jej zakup musimy pamiętać o pewnych kryteriach, jakie dana pompa powinna spełnić, aby mogła zostać …

Jakie wymogi techniczne musi spełniać pompa ciepła aby mogła zostać zakwalifikowana do kosztów kwalifikowanych w Programie Moje ciepło? Read More »

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło

Program “Moje Ciepło” skierowany jest do osób, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu, według zasady: najpierw inwestycja, potem refundacja. W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest: rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu …

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło Read More »

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło

Dotacje Moje Ciepło będą uzależnione od stanu technicznego budynku. Co to oznacza dla budynku? Jakie normy musi budynek spełnić, aby mógł brać udział w dofinansowaniu z Programu Moje Ciepło? Co to jest wskaźnik EP? Odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule – zapraszamy do lektury. Programu Moje Ciepło ma na celu zachęcić właścicieli nowo budowanych …

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło Read More »