Ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie na pompę ciepła – lista aktualnych dotacji

W Polsce od kilkunastu lat, każdego roku obserwuje się stabilny wzrost sprzedaży pomp ciepła któryzwłaszcza w ostatnim czasie osiągnął spektakularny wynik.O dofinansowanie na pompę ciepła w 2022 roku będzie można ubiegać się w ramach następującychogólnopolskich programów, takich jak:  

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2022

Przy obliczaniu ulgi termomodernizacyjnej należy pamiętać że:– przysługuje ona za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki.– finansowana inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie podatkowym, ale musi jednak zostać zamknięta przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy to poniesiono pierwsze wydatki. W przeciwnym razie, podatnik będzie zmuszony doliczyć kwoty odliczone …

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2022 Read More »

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze i Mój Prąd

Poprawa jakości powietrza, m.in. poprzez wymianę źródeł ciepła i ocieplanie budynków, już od kilku lat jest jednym priorytetów w naszym kraju. Polski Rząd aby zachęcić Polaków do zmian, wprowadził szereg narzędzi finansowych jak np. ulga termomodernizacyjna, którą można łączyć z programami “Czyste powietrze” i “Mój prąd”. Najważniejszą zasadą o jakiej należy pamiętać przy korzystaniu jednocześnie …

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze i Mój Prąd Read More »

Ciepłe mieszkanie

– Informacje podstawowe Kolejnym opracowywanym programem powstającym z inicjatywy NFOŚiGW jest program Ciepłe Mieszkanie. Program Ciepłe Mieszkanie będzie przypominać program Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Zasadnicza różnica polega na tym kto będzie mógł skorzystać z Programu Ciepłe Mieszkanie, mianowicie z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele w budynkach …

Ciepłe mieszkanie Read More »

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ministerstwo Finansów w 2019 roku ogłosiło nowe preferencje podatkowe dla tzw. ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Obok programu “Czyste powietrze” i “Mój prąd” ulga termomodernizacyjna stanowi jedno z korzystniejszych rozwiązań dla podatników. Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dająca możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenia …

Czym jest ulga termomodernizacyjna? Read More »

Energia dla wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie 2021 roku informowało, że wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powołany został specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi. Zgodnie z zapowiedziami nadal trwają prace nad nowym programem wsparcia rolnictwa. Aktualnie rolnicy chcący zainwestować w OZE mogą skorzystać z dofinansowania przewidzianego w …

Energia dla wsi Read More »

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło

Program “Moje Ciepło” skierowany jest do osób, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu, według zasady: najpierw inwestycja, potem refundacja. W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest: rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu …

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło Read More »

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło

Dotacje Moje Ciepło będą uzależnione od stanu technicznego budynku. Co to oznacza dla budynku? Jakie normy musi budynek spełnić, aby mógł brać udział w dofinansowaniu z Programu Moje Ciepło? Co to jest wskaźnik EP? Odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule – zapraszamy do lektury. Programu Moje Ciepło ma na celu zachęcić właścicieli nowo budowanych …

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło Read More »

Program Czyste Powietrze – jak sprawdzić czy dane urządzenie kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze

W ramach rządowego Programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe nowoczesne urządzenia, pozwalające na efektywne ogrzewanie domów o różnej powierzchni, ekonomicznie i w zgodzie z aktualnymi przepisami. Na stronie www.lista−zum.ios.edu.pl, dostępna jest lista urządzeń grzewczych oraz materiałów budowlanych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze. Oprócz kotłów lista zawiera …

Program Czyste Powietrze – jak sprawdzić czy dane urządzenie kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze Read More »

Program Czyste Powietrze – jak obliczyć wysokość dotacji

Czyste Powietrze to program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Czyste Powietrze za pomocą kalkulatora dotacji mogą same sprawdzić, na jak wysokie wsparcie mogą liczyć. Udostępniony kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ pozwoli wstępnie wyliczyć wysokość dotacji na planowane …

Program Czyste Powietrze – jak obliczyć wysokość dotacji Read More »