Wsparcie badawczo – rozwojowe

MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2021 – 2027

Przedsiębiorcy otrzymają dotację na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Natomiast poziom dofinansowania będzie uzależniony od miejsca realizacji projektu – pomocą w ustaleniu wysokości dotacji ma być mapa pomocy regionalnej. Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o: 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro- i …

MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2021 – 2027 Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ III – WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co jest najbardziej punktowane? Projekt uzyska największą liczbę punktów kiedy skumulujemy w nich jak najwięcej modułów. Dużą liczbę punktów otrzyma projekt, w którym pojawi się co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym będąca efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R. WAŻNE: innowacja musi wpisywać się w któraś z 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.Wartościowy …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ III – WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ II – MODUŁY W ŚCIEŻCE SMART

Ścieżka SMART wspiera przedsięwzięcia innowacyjne. Projekty mogą dotyczyć przeprowadzenia procesu badań i rozwoju innowacji lub wdrożenia wcześniej zbadanej lub wytworzonej innowacji.Program charakteryzuje kompleksowość i budowa modułowa. Co to oznacza? Oznacza to, że w ramach jednego projektu przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na innowację oraz dobrane według swoich potrzeb moduły dodatkowe – infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ II – MODUŁY W ŚCIEŻCE SMART Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ścieżka SMART – Kompleksowy program wsparcia działalności badawczo – rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Podstawowe założenia programu 7 lutego 2023 r. ogłoszony został ogólnopolski konkurs skierowany do przedsiębiorców Ścieżka SMART.O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi. Głównym celem Ścieżki SMART jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE Read More »

CZYM JEST DOTACJA WARUNKOWA W PROGRAMIE ŚCIEŻKA SMART?

Definicję nowej dotacji zwrotnej przeczytamy na stronach PARP, tj.: „Jest to forma wsparcia finansowego, która składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Dotacja warunkowa wypłacana jest w module Wdrożenie Innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 30%, część zwrotna: 70%; w przypadku średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 40%, część zwrotna: 60%; w przypadku mikro …

CZYM JEST DOTACJA WARUNKOWA W PROGRAMIE ŚCIEŻKA SMART? Read More »