Ciepłe mieszkanie

– Informacje podstawowe
Kolejnym opracowywanym programem powstającym z inicjatywy NFOŚiGW jest program Ciepłe Mieszkanie. Program Ciepłe Mieszkanie będzie przypominać program Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Zasadnicza różnica polega na tym kto będzie mógł skorzystać z Programu Ciepłe Mieszkanie, mianowicie z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele w budynkach wielolokalowych, np. kamienicach czy blokach. Program będzie miał na celu wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych oraz zastosowanie kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (np. ciepło systemowe). Dodatkowo dofinansowanie obejmować ma wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wymianę okien i drzwi, wentylacji mechanicznej, jak również dokumentacji projektowej.

Ciepłe Mieszkanie będzie samodzielnym programem, funkcjonującym na równi z Programem Czyste Powietrze. Obecnie program wciąż jest przygotowywany, m.in. w oparciu o wnioski z trzech pilotaży uruchomionych w 2021 r. Pilotaże te trwają obecnie w województwach śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, a ich zakończenie planuje się na 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu, wnioski płynące z pilotażowych programów miały być podstawą do uruchomienia ogólnopolskiego programu dofinansowań do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

 

– dla kogo?
Według wstępnych ustaleń beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie w pierwszym etapie programu będą właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, natomiast w późniejszym czasie z wnioskiem o dofinansowanie będzie mogła wystąpić również wspólnota mieszkaniowa.

 

– od kiedy?
Uruchomienie naboru w  programie zaplanowane jest na początku drugiego kwartału 2022 roku. Aktualnie trwają prace i ostateczne ustalenia także z samorządami, które będą uczestniczyły wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu programu na swoim terenie.

 

– zakres przedmiotowy dotacji
Głównym zadaniem programu będzie wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione przez:

– pompy ciepła;
– kotły gazowe;
– ogrzewanie elektryczne;
– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (np. sieci ciepłowniczej).

Dodatkowo wspierana ma być również:
– wymiana okien i drzwi;
– wentylacja mechaniczna;
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
– dokumentacja projektowa.

 

– wysokość dotacji
Podobnie jak w przypadku dofinansowania z Programu Czyste powietrze, wysokość dofinansowania zostanie podzielona. Intensywność dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowania wynosić ma 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w podwyższonym poziomie dofinansowania – do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a w najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nie wykluczone, że zostanie zastosowany preferencyjny sposób dofinansowania dla gmin najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. W przeliczeniu na jeden lokal:
– podstawowa dotacja dla beneficjentów wynosiłaby do 13.000 zł;
– natomiast dofinansowanie z podwyższonym poziomem dofinansowania wyniosłoby do 26.000 zł.

Dla porównania w programie Czyste Powietrze podstawowe dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł, podwyższone – do 37 tys. zł, a najwyższy poziom dofinansowania – do 69 tys. zł.

Warto jednak zauważyć, że w ramach Czystego Powietrza można wykonać większy zakres prac niż w przypadku Ciepłego Mieszkania.
 
– Gdzie i jak będzie można złożyć wniosek?
Na ten moment nie są znane jeszcze szczegóły dotyczące wypełniania i składania wniosków.
Jednak ze względu na to, że program “Ciepłe Mieszkanie” ma być prowadzony, podobnie jak “Czyste Powietrze” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to najbardziej prawdopodobne jest, że również w tym przypadku wnioski przyjmować będą wojewódzkie oddziały NFOŚiGW. Same zaś dokumenty można będzie złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i przez internet.

Ciepłe mieszkanie

A Few Words

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.

Wyatt Morris,
Director
Why Choose Us

No two days are the same here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Certified Care
We are certified by the National Senior Care Association
Great Staff
Our carers respond every time with a big warm smile.
Safety
We can provide for our lorem ipsum dolor sit amet nisi.
Experience
Because the most important lorem ipsum dolor sit amet.
Activities
Different daily activities that help lorem ipsum dolor sit.
Great Staff

Our Carers

Our carers love what they do, and that's what makes them so special.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

0
Senior Services
0 +
Physicians & Nurses
0 +
Happy Seniors
0 +
Years of Experience