Co jeśli mam wyższy wskaźnik EP – jak go obniżyć?

Zapowiedzi Programu moje Ciepło i związana z tym pomoc w formie dotacji za zakup pompy ciepła rozbudziła w niejednym Inwestorze wątpliwość, czy jego nowo wybudowany dom spełnia określone wymogi techniczne podniesionego standardu energetycznego.

Decydującym w tej kwestii jest wskaźnik EP, który pokazuje poziom nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej poniesionych na dostarczenie do budynku poszczególnych nośników energii takich jak gaz, olej opałowy, energia elektryczna czy właśnie OZE. Niski wynik świadczy o wyposażeniu domu w systemy ochraniające środowisko naturalne i wykorzystujące OZE.

Jeśli budynek nie osiąga odpowiednio niskiego wskaźnika EP i nie spełnia wymogów wskazanych w Warunkach Technicznych to nie wyklucza, że nowy budynek nie zostanie zakwalifikowany do Programu Moje Ciepło. Obniżenie wskaźnika EP może nastąpić po zastosowaniu kilku rozwiązań technicznych, takich jak:

– poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– zastosowanie OZE – np. montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.