Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło

Dotacje Moje Ciepło będą uzależnione od stanu technicznego budynku. Co to oznacza dla budynku? Jakie normy musi budynek spełnić, aby mógł brać udział w dofinansowaniu z Programu Moje Ciepło? Co to jest wskaźnik EP? Odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule – zapraszamy do lektury.

Programu Moje Ciepło ma na celu zachęcić właścicieli nowo budowanych domów do rozważenia instalacji nowych technologii grzewczych, nieemitujących szkodliwych emisji, poprzez zastosowanie w budynkach dodatkowych rozwiązań, jak np. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czy lepsza termoizolacja przegród zewnętrznych budynku. 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Wymogi dotyczące stanu technicznego budynku, biorącego udział w Programie Moje Ciepło,  będą bardziej rygorystyczne niż te określone w Warunkach Technicznych 2021 – obecnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/ (m²/rok).

W programie Moje Ciepło, w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg EP na poziomie minimum 63 kWh/(m2*rok) dla budynku, natomiast w kolejnych latach wymóg ten zostanie zaostrzony jeszcze bardziej do 55 kWh/(m2*rok) dla budynku.