Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ministerstwo Finansów w 2019 roku ogłosiło nowe preferencje podatkowe dla tzw. ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Obok programu “Czyste powietrze” i “Mój prąd” ulga termomodernizacyjna stanowi jedno z korzystniejszych rozwiązań dla podatników.

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dająca możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domu  jednorodzinnym.

Ulgą objęte mogą zostać przedsięwzięcia termomodernizacyjne, rozpoczęte po 01.01.2019 roku jak również w 2022 roku.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna w 2022 roku?
Limit odliczeń, których podatnik może dokonać w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53.000 zł.

Ważne, aby pamiętać, że ulga dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem. Zatem nawet jeśli posiadamy tytuł prawny do kilku budynków i w każdym z nich dokonaliśmy przedsięwzięć termomodernizacyjnych to odliczyć będziemy mogli jedynie kwotę 53.000 zł.

Drugą ważną kwestią jest regulacja, że możliwość odliczeń przysługuje każdemu podatnikowi z osobna, co oznacza, że jeśli np. małżonkowie są współwłaścicielami danej nieruchomości, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi na łączną kwotę 106.000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Upust podatkowy skierowany jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, którzy:
– są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – podatnik musi zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
– ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych czy zaciągnęli na ten cel kredyt.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą natomiast skorzystać Ci, którzy:
– uzyskali całkowite lub częściowe dofinansowanie na przedsięwzięcie ze środków krajowych – np. z NFOŚiGW czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,
– skorzystali z ulgi przysługującej w ramach odrębnych przepisów skarbowych,
– odliczyli koszty inwestycji od dochodu w przypadku ryczałtu,
– ujęli wydatki na modernizację w kosztach;
– lub zostały w inny sposób zwrócone inwestorowi.

Warto też wiedzieć, że będący przedmiotem ulgi budynek mieszkalny, również musi spełniać kilka warunków.

UWAGA! Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku nadal nie obejmuje budynków nowo powstających – odliczenie dotyczy jedynie istniejących już budynków. Nieruchomość musi być odrębną całością i musi służyć w głównej mierze celom mieszkaniowym. Przepisy dopuszczają jednak sytuację, w której budynek będzie posiadał lokal użytkowy (przeznaczony np. na działalność gospodarczą), jednak jego powierzchnia nie może przekroczyć 30% całej nieruchomości.

Ulga termomodernizacyjna 2022 – co obejmuje?
Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej w 2022 r. będzie można odliczyć:
– ulepszenie budynku, które pozwala zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania budynków lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej;
– ulepszenia, które ograniczą straty energii oraz zużycie energii dostarczanej do budynku;
– inwestycje w przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z rezygnacją z lokalnego źródła ciepła (np. pieca);
– całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na odnawialne źródła energii;
– zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

To jakie konkretnie działania i materiały budowlane podlegają uldze termomodernizacyjnej określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wśród nich można wymienić:
– zakup i montaż materiałów budowlanych do ocieplania przegród budowlanych, balkonów, fundamentów lub materiałów służących ochronie przed zawilgoceniem,
– zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
– zakup węzła cieplnego z programatorem,
– zakup zbiornika na gaz lub olej,
– zakup i wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo spełniający normy KE 2015/1189, pompę ciepła – wraz z niezbędnym osprzętem,
– demontaż starego źródła ciepła,
– wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej,
– zakup i montaż lub wymiana instalacji grzewczej, instalacji przygotowywania c.w.u.,
– zakup materiałów do ogrzewania elektrycznego,
– zakup i montaż kolektora cieplnego lub fotowoltaiki
– wykonanie audytu energetycznego lub analizy termograficznej budynku przed termomodernizacją – nie ma jednak obowiązku jego wykonania,
– wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
– uruchomienie i regulacja źródła ciepła wraz z analizą spalin,
– regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji.

WAŻNE! Podstawowym dowodem poniesienia wydatków jest faktura VAT. Musi ona zostać wystawiona na tego podatnika, który planuje dokonać odliczenia. Znajdująca się na niej data jest uważana za datę poniesienia wydatku.