Dotacje - Programy Środowiskowe

Czyste powietrze

Celem Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji doatmosfery, wprowadzanych naskutek ogrzewania domów jednorodzinnych zwykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła orazniskiej jakości paliwa.

Rządowy Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Moje Ciepło

Celem tego programu jest wsparcie inwestycji w pompy ciepła dla nowopowstałych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej.Potwierdzeniem tego jest m.in. nowy Program zapowiedziany 8 lutego 2022 r.  podczasjednego z cyklu spotkań informacyjnych projektu Doradztwa Energetycznego – „Moje Ciepło”. Program ten wszedł w życie 29 kwietnia 2022 r.

Agroenergia

Czym jest nowoczesne gospodarstwo rolne? To przede wszystkim gospodarstwo zautomatyzowane, produkujące ekologiczną, tanią energię na własne potrzeby. Krajowy program AGROENERGIA 2022 obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielony został na dwie części, w ramach których rolnicy mogą pozyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji lub pożyczki

Energia PLUS

Energia Plus jest kontynuacją dotychczasowego programu “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, a także kontynuację programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”.

Jednym z programów NFOŚiGW skierowanym do przedsiębiorców jest Energia Plus. To Program priorytetowy wprowadzony w 2019 r., którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych do instalacji fotowoltaicznych.

Mój prąd

Założeniem tego Programu jest, aby przedsięwzięcia przyczyniały się do realizacji krajowego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz by zapewniały poszanowanie środowiska i ochrony krajobrazu.

Mój Prąd to kolejny rządowy program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub cieplnej) jak również zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.