Kan-System

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Co to jest i do czego służy?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu.

Do czego służy i na czym polega audyt energetyczny?
Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu.

Wizja lokalna obiektu

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy);
 • okna;
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje;
 • instalacje ciepłej wody użytkowej;
 • stosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii);
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego.

 
Audyt nie jest dokumentacją techniczną, nie jest podstawą dla realizacji robót, ale stanowi założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

Audytor współpracuje z firmą RDotacje
 
Kan-System  
 
W przypadku chęci skorzystania z usług audytora zapraszamy do kontaktu

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

 • sformułowanie zadania (celu);
 • zebranie danych o obiekcie;
 • analiza i ocena stanu istniejącego;
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń);
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania;
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia);
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

 

Przedmiotem audytów energetycznych wg wymienionej ustawy mogą być budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

 

Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Audyty wykonuje się także dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Audyt jest jedną z usług objętą obowiązującą od 1 stycznia br. termomodernizacyjną ulgą podatkową, z której mogą skorzystać właściciele domów.

Przykładowy audyt energetyczny budynku