Autor: MICHAŁ MARKIEWICZ - BELWEDER

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

To nie jest urzędowa kontrola na miejscu inwestycji

To nic innego jak, wspólne ustalenia z inwestorem zakresu prac
termomodernizacyjnych w budynku.

To nic innego, jak opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji. Zawiera on rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia. Takie opracowanie wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi założenia planowanej termomodernizacji. Można go więc zdefiniować jako sposób na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku.

Wizja lokalna obiektu

Przed opracowaniem audytu energetycznego budynku przeprowadzana jest wizja lokalna obiektu.

Podczas spotkania audytor energetyczny inwentaryzuje budynek oraz wykonuje dokumentację zdjęciową. Informacje istotne podczas inwentaryzacji: rok budowy budynku, z czego zbudowane są przegrody (ściany zewnętrzne, stropy, podłoga, dach), system ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody, rok montażu okien, drzwi, bram garażowych.

Celem powyższych prac jest uzgodnienie z inwestorem wysokości wydatków na termomodernizację i określenie przyszłych oszczędności energii.

Wszystkie konsultacje są prowadzone na bieżąco z inwestorem aby spełnić wytyczne i rekomendacje zawarte w regulaminie CZYSTE POWIETRZE oraz prowadzone do końca rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

Wieloletnie doświadczenie Audytora pozwala na minimalizację kosztów inwestycji – co ostatecznie spowoduje maksymalne wykorzystanie środków oraz w pełni wykorzystanie kosztów dotacji.

Audytor współpracuje z firmą RDotacje
 
Michał Markiewicz
Nr uprawnień: 10195
 
W przypadku chęci skorzystania z usług audytora zapraszamy do kontaktu

Przykładowy audyt energetyczny budynku