Dotacje unijne 2021 - 2027

FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

27 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027.

Program FENG stanowi kontynuacje dwóch wcześniejszych programów: Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013.

FEPW

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe.

FENIKS

Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) na lata 2021-2027 to następca dobrze znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet Programu wynosi ponad 25 miliardów euro będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

KPO

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform.

Głównym celem programu jest wzmocnienie polskiej gospodarki. 1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 17 czerwca br. KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE.

KPO zasili polską gospodarkę i przyspieszy jej rozwój, dzięki temu, że Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.