Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2022

Przy obliczaniu ulgi termomodernizacyjnej należy pamiętać że:
– przysługuje ona za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki.
– finansowana inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie podatkowym, ale musi jednak zostać zamknięta przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy to poniesiono pierwsze wydatki. W przeciwnym razie, podatnik będzie zmuszony doliczyć kwoty odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej do dochodu w zeznaniu, składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres 3 lat.
– jeśli kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód podatnika, wówczas resztę wydatków można
odliczać w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
– aby skorzystać z ulgi należy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Źródło: załącznik PIT/O
W zaznaczonym polu 27 (lub 28 w przypadku podatników rozliczających się wspólnie), należy podać kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację, pamiętając by nie przekroczyła ona 53.000 zł na osobę.
Następnie, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych w danym przypadku pól załącznika PIT/O, należy przenieść informacje o odliczeniach do pól właściwego zeznania podatkowego.