Jakie wymogi techniczne musi spełniać pompa ciepła aby mogła zostać zakwalifikowana do kosztów kwalifikowanych w Programie Moje ciepło?

Program Moje Ciepło zostanie uruchomiony w I lub II kwartale 2022 roku. Przeznaczone na ten program środki zachęcą właścicieli nowo budowanych domów do rozważenia instalacji nowych technologii grzewczych, nieemitujących szkodliwych emisji, w tym właśnie pomp ciepła. Decydując się jednak na jej zakup musimy pamiętać o pewnych kryteriach, jakie dana pompa powinna spełnić, aby mogła zostać zakwalifikowana do rozliczenia w programie Moje Ciepło, a mianowicie:

– Pompy ciepła typu powietrze/woda i Gruntowe pompy ciepła – muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Ø Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku –  muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosić ma do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Ponadto wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.