Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „MŁODY ROLNIK” -

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „MŁODY ROLNIK”

300  z VAT

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku dotacyjnego oferujemy Państwu usługę – ocena szans. Usługa ta polega na omówieniu lub opisaniu dowolnych kwestii związanych z pozyskaniem dotacji z programu „MŁODY ROLNIK”

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • ustalenie kryterium formalnych programu
 • wyjaśnienie zasad i procedur programu
 • pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, pojawiających się podczas wypełniania wniosku 
 • informacje na temat tego, jak uzupełnić dokumenty na wezwanie instytucji udzielającej dofinansowania
 • informacje dotyczące postępowania odwoławczego 

Usługa świadczona on-line (wymiana mail ze szczegółowym opisem sprawy) i/lub telefonicznie – do Twojego wyboru.
Terminy realizacji tj. do 2 dni roboczych od zakupienia usługi.

Opis

To kolejna dotacja skierowana do przyszłych młodych rolników 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Wsparcie 200 000,00 zł udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej wypłacanej w dwóch ratach:

– 70%  – 140 000,00 zł płatne w terminie do 12 miesięcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy

– 30% – 60 000,00 zł płatna po zrealizowaniu przez młodego rolnika założeń określonych w biznesplanie

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwach zajmujących się produkcją produktów rolnych, a także przygotowaniem do obrotu produktami rolnymi wytwarzanymi w gospodarstwie. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na:

 • inwestycje w budownictwo związane z budynkami lub budowlami służącymi do produkcji nieprzetworzonych produktów rolnych lub na sprzedaż,
 • nabycie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wspomagających produkcję lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nieruchomości rolnej,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt potrzebnych do produkcji zwierzęcej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wpierających wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowanie ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności co najmniej 12 miesięcy (np.: oprogramowanie komputerowe).

WAŻNE: Na środki trwałe (m.in. maszyny, sprzęt, nieruchomości, zwierzęta) trzeba przeznaczyć minimum 70%. Natomiast pozostałe 30% kwoty otrzymanej dotacji można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej np.: nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, paszy dla zwierząt.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Z dotacji może skorzystać każdy młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. 

KTO NIE BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI?

Wsparciem nie zostaną objęte osoby, które otrzymały przed dniem złożenia wniosku:

 • premię w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
 • premię dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Sektorowy Program Operacyjny 2004-2006

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds