Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „GRANT OZE” -

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „GRANT OZE”

200  z VAT

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku dotacyjnego oferujemy Państwu usługę – ocena szans. Usługa ta polega na omówieniu lub opisaniu dowolnych kwestii związanych z pozyskaniem dotacji z programu „GRANT OZE”

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • ustalenie kryterium formalnych programu
 • wyjaśnienie zasad i procedur programu
 • pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, pojawiających się podczas wypełniania wniosku 
 • informacje na temat tego, jak uzupełnić dokumenty na wezwanie instytucji udzielającej dofinansowania
 • informacje dotyczące postępowania odwoławczego 

Usługa świadczona on-line (wymiana mail ze szczegółowym opisem sprawy) i/lub telefonicznie – do Twojego wyboru.

Terminy realizacji tj. do 2 dni roboczych od zakupienia usługi.

Opis

Dla kogo?
Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych

Na co?
Przedsięwzięcia polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE)

Adresaci programu
O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.
Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:
– wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
– jednostki samorządu terytorialnego
– towarzystwa budownictwa społecznego
– społeczne inicjatywy mieszkaniowe
– spółki prawa handlowego
– osoby fizyczne

Przeznaczenie środków
Grant OZE przysługuje, jeśli:
– przedmiotem przedsięwzięcia jest:

 • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
 • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.

– instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
– przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
– przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Grant OZE
– przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji
– wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE
– udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej
budynku.

Ważne informacje
Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds