Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT EKOLOGICZNY BGK” -

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT EKOLOGICZNY BGK”

400  z VAT

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku dotacyjnego oferujemy Państwu usługę – ocena szans. Usługa ta polega na omówieniu lub opisaniu dowolnych kwestii związanych z pozyskaniem dotacji z programu „KREDYT EKOLOGICZNY BGK”

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • ustalenie kryterium formalnych programu
 • wyjaśnienie zasad i procedur programu
 • pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, pojawiających się podczas wypełniania wniosku 
 • informacje na temat tego, jak uzupełnić dokumenty na wezwanie instytucji udzielającej dofinansowania
 • informacje dotyczące postępowania odwoławczego 

Usługa świadczona on-line (wymiana mail ze szczegółowym opisem sprawy) i/lub telefonicznie – do Twojego wyboru.
Terminy realizacji tj. do 2 dni roboczych od zakupienia usługi.

Opis

Kredyt ekologiczny – informacje podstawowe

Środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczone są m.in. na inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw. W tym celu utworzony został program Kredyt Ekologiczny. Program ten umożliwia przedsiębiorcom uzyskać wsparcie na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, których rezultatem będzie wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dotacja czy jednak kredyt?

Specyfika tego Kredytu polega na tym, że w ramach tego instrumentu otrzymujemy bezzwrotną dotację. Aby jednak skorzystać z niej i sfinansować projekt Kredytem Ekologicznym należy najpierw udać się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielenie Kredytu Ekologicznego możliwe jest praktycznie we wszystkich największych bankach komercyjnych w Polsce. Uzyskana tam promesa jest niezbędna w procesie pozyskiwania dotacji w BGK, do którego należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku spłacana jest kapitałowa część kwoty Kredytu Ekologicznego.

Kredyt Ekologiczny można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – poprzez np. nabycie urządzeń ekologicznych, instalacji ekologicznych, wymiany źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej.  Wnioskodawcy mogą ponadto przeznaczyć Kredyt Ekologiczny na: ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji, czy procesie świadczenia usług, takie jak zakup maszyn i urządzeń, na sfinansowanie inwestycji ekologicznych w postaci termomodernizacji. 

Uzyskane z kredytu ekologicznego uzależnione jest od przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego. Audyt powinien wykazać co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej. 

Należy ponadto pamiętać, że projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE nie może być przedmiotem dofinansowania, ponieważ montaż instalacji fotowoltaicznej jest możliwy, ale jako część większej całości wynikającej z audytu – dlatego też cel kredytu należy rozszerzyć o inne ekologiczne rozwiązania. 

Kto może ubiegać się o Kredyt Ekologiczny?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy posiadają status:

 • mikro przedsiębiorstwa
 • małego przedsiębiorstwa
 • średniego przedsiębiorstwa
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji

Ponadto Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Modernizacja infrastruktury produkcyjnej
 • Modernizacja budynków
 • Zakup – instalacja – uruchomienie OZE

Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Jak aplikować o środki?

 1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej / promesy.
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej.
 2. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym
 3. Podpisanie umowy 
 4. Wypłata premii przez BGK

 

Terminy:

 • Pierwszy nabór: 06.06.2023 – 17.08.2023
 • Drugi nabór: 22.08.2023 – 21.11.2023

 

Poziom dofinansowania 

Maksymalna kwota Kredytu Ekologicznego wynosi nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja spłaci część udzielonej kwoty kredytu, uzależnioną od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Maksymalna intensywność wsparcia może sięgnąć nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Najkorzystniej gdy kwota kredytu wynosi co najmniej tyle, ile wynosi kwota dofinansowania. Wówczas całkowita kwota kredytu będzie spłacona z dotacji.

W przypadku Kredytu Ekologicznego warunki jego udzielenia nie różnią się znacząco od standardowych kredytów. Takie warunki kredytu jak oprocentowanie kredytu, okres kredytowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, kwota kredytu ustalane są na warunkach komercyjnych.

Koszt kredytu w postaci odsetek oraz ewentualna naliczona od Kredytu Ekologicznego prowizja stanowią koszt wnioskodawcy, dotacja dotyczy jedynie kapitałowej części Kredytu Ekologicznego.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds