Dotacje na działalność gospodarczą

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Pomoc z urzędu pracy należy do pomocy bezzwrotnej. Informację o udzielanej dotacji można znaleźć
na stronie Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej. Dofinansowanie z PUP zawsze będzie mieścić się
w stałych widełkach kwotowych, ponieważ nie jest jedna ustalona kwota. Limit przyznawanych dla
bezrobotnego środków wynosi do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zazwyczaj
jest to od 20 o 35 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje w właściwym dla Ciebie Powiatowym
Urzędzie Pracy.

DOTACJA UNIJNA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Podstawowa kwota dofinansowania wynosi 23 050 zł. Do tego przez 6 miesięcy wypłacane jest
wsparcie pomostowe w wysokości od 1800 do 2800 zł (w zależności od operatora). W sumie możesz
się starać o ok. 40 tys. zł dotacji!

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PEFRON

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia
(ogłoszonego przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale). Wysokość pomocy została uzależniona również od tego, na jaki okres osoba
niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa
w spółdzielni socjalnej.

LGD – Lokalne Grupy Działania

Jaka jest wysokość premii?

Od 50 do 100 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje w danym LGD
Premia wypłacana jest w dwóch ratach:

– I RATA – po ok. 6 -miesiącach od złożenia wniosku zakładasz firmę i otrzymujesz 80%
przyznanych środków

– II RATA – po realizacji biznesplanu ubiegasz się o wypłatę pozostałych 20% premii

ARiMR

W jakiej wysokości udzielane jest dofinansowanie?

– 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

– 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

– 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.