Program Czyste Powietrze – jak obliczyć wysokość dotacji

Czyste Powietrze to program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Czyste Powietrze za pomocą kalkulatora dotacji mogą same sprawdzić, na jak wysokie wsparcie mogą liczyć. Udostępniony kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ pozwoli wstępnie wyliczyć wysokość dotacji na planowane przedsięwzięcie. Jego obsługa nie jest skomplikowana – wystarczy wpisać wartości zadań kwalifikujących się do dofinansowania, aby uzyskać dane o wysokości dotacji.