Program Czyste Powietrze – jak sprawdzić czy dane urządzenie kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze

W ramach rządowego Programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe nowoczesne urządzenia, pozwalające na efektywne ogrzewanie domów o różnej powierzchni, ekonomicznie i w zgodzie z aktualnymi przepisami.

Na stronie www.lista−zum.ios.edu.pl, dostępna jest lista urządzeń grzewczych oraz materiałów budowlanych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze. Oprócz kotłów lista zawiera m. in. materiały izolacyjne, stolarkę okienną i drzwiową.

Jakie kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”?

Kotły, które kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze” muszą posiadać certyfikat Ecodesign. Jest to dyrektywa wprowadzona przez Parlament Europejski, określająca sprawność działania urządzenia grzewczego oraz maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń, które to urządzenie może generować. Ważnym elementem jest również certyfikat „5 klasy” potwierdzający, że dany kocioł jest urządzeniem najwyższej klasy, spełniającym wszelkie  wymagania względem przepisów dotyczących czystości spalin (określone w normie PN-EN 303–5:2012).

Normy Ecodesing

Kotły Ecodesign są gwarancją ekologicznego ogrzewania domu oraz ekonomicznej eksploatacji – nowoczesny kocioł z Ecodesign zużywa nawet do 90% paliwa (starsze „kopciuchy” zużywają nawet 30% mniej). Maksymalne wartości zanieczyszczeń, które mogą generować urządzenia grzewcze, zgodnie z normą Ecodesign, wynoszą odpowiednio:

  • emisja cząstek stałych – nie więcej niż 40 mg/metr sześcienny
  • emisja organicznych związków gazowych – nie więcej niż 20 mg/metr sześcienny
  • emisja tlenku węgla CO – nie więcej niż 500 mg/metr sześcienny
  • emisja tlenków azotu NOx – nie więcej niż 350 mg/metr sześcienny.
Kotły 5 klasy

Kotły 5 klasy to urządzenia przeznaczone do spalania ekogroszku (kotły na ekogroszek) i pelletu (kotły na pellet), spełniające najnowsze wymagania dotyczące ich konstrukcji oraz poziomu czystości spalin, przede wszystkim tlenku węgla, substancji smolistych oraz pyłów. Emisja pyłów w kotle automatycznym może wynieść nie więcej niż 40 mg/metr sześcienny lub 60 mg/metr sześcienny w przypadku urządzeń z załadunkiem ręcznym. Norma PN-EN 303–5:2012 ustala ponadto, że w kocioł 5 klasy musi mieć odpowiednio wysoką sprawność, bez względu na to czy pracuje przy pełnej mocy czy przy wykorzystaniu jej 30%.