Program Czyste Powietrze – najczęściej popełniane błędy

Przed przystąpieniem do Programu Czyste Powietrze warto zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, aby uniknąć rozczarowania z sukcesem ubiegać się o dofinansowanie.

Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kotły na węgiel

Od 1 stycznia 2022 r. Program Czyste Powietrze nie dofinansowuje już wymiany starego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe kotły c.o. na węgiel, w tym ekogroszek; nie przewiduje również dotacji do zakupu i montażu kominków.

Dofinansowanie wyłącznie na certyfikowane urządzenia

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie nowe certyfikowane urządzenia i materiały zakupione na fakturę wystawioną na wnioskodawcę Programu Czyste Powietrze. Przykładowa lista takich urządzeń i materiałów dostępna jest pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/

Zezłomowanie starego źródła ciepła

Wypłata dotacji jest uzależniona m.in. od zezłomowania „kopciucha” potwierdzonego protokołem odbioru wystawionego imiennie na wnioskodawcę.

Zachowanie terminów

Program Czyste Powietrze nie obejmuje dotacją inwestycji w przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego wydatku udokumentowanego fakturą zaliczanego do kosztów kwalifikowanych.

Rozliczenie fotowoltaiki tylko z wymianą źródła ciepła

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach Programu Czyste Powietrze możliwe jest wyłącznie przy równoczesnej wymianie starego pieca. Należy również pamiętać, że moc instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2 kW do 10 kW.

Właściwe wskazanie osoby uprawnionej w dokumentach rozliczeniowych

Faktury, które dołączymy do wniosku o płatność powinny być wystawione na osobę uprawnioną do wnioskowania do programu – właściciela bądź współwłaściciela domu.

Tylko budynki jednorodzinne

Program Czyste Powietrze obejmuje swym zakresem jednorodzinne budynki mieszkaln, lub wydzielone w budynkach jednorodzinnych lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą – Program nie obsługuje domów wielorodzinnych, ani domów jednorodzinnych w budowie.

Uchwały antysmogowe

Inwestycja oprócz spełniania wymogów regulaminu programu powinna być również zgodna z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi.

Nieuregulowane sprawy spadkowe

Skorzystać z Programu Czyste Powietrze można wyłącznie w przypadku, kiedy wszelkie sprawy spadkowe dotyczące właścicieli lub współwłaścicieli modernizowanej nieruchomości zostaną uregulowane.

Przyłącz gazowa

Brak jest możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe – kotła na pellet lub kotła zagazowującego drewno w przypadku kiedy nieruchomość podłączona jest do sieci gazowej.