Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze i Mój Prąd

Poprawa jakości powietrza, m.in. poprzez wymianę źródeł ciepła i ocieplanie budynków, już od kilku lat jest jednym priorytetów w naszym kraju. Polski Rząd aby zachęcić Polaków do zmian, wprowadził szereg narzędzi finansowych jak np. ulga termomodernizacyjna, którą można łączyć z programami “Czyste powietrze” i “Mój prąd”.

Najważniejszą zasadą o jakiej należy pamiętać przy korzystaniu jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej i programu “Czyste powietrze” czy „Mój Prąd” jest ta, że przedsięwzięcia sfinansowane dotacją, nie mogą być częścią odliczeń dokonywanych w ramach ulgi.

Co to oznacza? Wysokość ulgi liczymy na podstawie poniesionych kosztów na inwestycję, odliczając wartość przyznaną z programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd oraz stawki podatkowej według której rozliczamy się.

Wartość ulgi termomodernizacyjnej = (koszt inwestycji – wysokość dofinansowania) x stawka PIT.

PRZYKŁAD:
Jeśli nasze łączne wydatki na modernizację wyniosły 25.000 zł, z czego 7.000 zł pokryła dotacja “Czyste powietrze”, do odliczeń w ramach ulgi kwalifikuje się jedynie pozostałe 18.000 zł.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku ulgi termomodernizacyjnej i programu “Mój prąd”. Jeśli instalacja fotowoltaiczna kosztowała 30.000 zł, a inwestor uzyskał 4.000 zł dofinansowania „Mój Prąd”, to w zeznaniu, od dochodu będzie mógł odliczyć pozostałe 26.000 zł.