Wnioski i rozliczenia dotacji unijnych i krajowych

Twój ekspert w dotacjach

Witamy!

Skorzystaj z dotacji już teraz! Szybko, profesjonalnie, kompleksowo!

Kontakt

698 735 752

Masz pytania?
Zadzwoń!
Adres Biura
Tarnowiec 404
38-204 Tarnowiec
(woj. podkarpackie - okolice Krosna)
Bezpieczeństwo
Warto zacząć od początku wypełnianie wniosku z naszą pomocą.

Jeżeli jednak zacząłeś już składać wniosek samodzielnie i natknąłeś się na kłopoty, pomożemy Ci je szybko i sprawnie rozwiązać.

Oferujemy pomoc osobom, które:

  •  chcą skorzystać z dofinansowania, ale nie wiedzą od czego zacząć i nie mają czasu na dokładne poznanie skomplikowanych procedur i regulaminów dofinansowania;
  • otrzymały już dofinansowanie, jednak mają problem z rozliczeniem dotacji;
  • chętnie pomożemy w przygotowaniu rozliczenia;
  • rozpoczęły samodzielne  składanie wniosku, jednak natrafiły na inne przeszkody takie jak potrzeba korekty czy uzupełnienia dokumentów.

Razem z nami sprawnie złożysz wniosek i otrzymasz środki na zaplanowaną inwestycję!

R Dotacje

Naszą misją jest:

  • Skuteczne pozyskiwanie dotacji.
  • Pomagać naszym Klientom odnieść sukces
Baz wiedzy
Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami na nie.
Doświadczenie
Wiele lat doświadczeń w skutecznym działaniu

Od czego zacząć?

Ubieganie się o dotacje unijne, aby było skuteczne, nie powinno być czynnością jednorazową, a raczej procesem, skupionym na konkretnie określonym celu, skierowanym na realizację kompleksowej strategii oraz budowy wizerunku firmy i definiującej konkretne potrzeby przedsiębiorstwa.

Zasoby firmy

Dobre przygotowanie się do skutecznego pozyskania unijnych dotacji wymaga określenia obecnie posiadanych zasobów.
Mówiąc o zasobach firmy myślimy o:
– zasobach ludzkich (wykwalifikowana kadra);
– zasobach technicznych (maszyny, linie produkcyjne);
– posiadanych budynkach (hale produkcyjne) i gruntach;
– doświadczeniu w realizacji prac B+R (np. współpracy z jednostkami naukowymi).

Pomysł i realia — dotacje unijne

Przystępując do prac, związanych z pozyskaniem unijnych dotacji dla firm należy zastanowić się nad dwoma bardzo ważnymi zagadnieniami, tj. pomysł i realia finansowe firmy.

Odpowiedni pomysł na firmę ukierunkuje Cię, w jaki sposób możesz uzyskać przewagę w stosunku do pozostałych rozwiązań na rynku i konkurencji.

Realia finansowe firmy – dofinansowanie unijne dla firm to nie tylko bezzwrotna dotacja, ale również konieczność zapewnienia bieżącego finansowania działalności firmy oraz wkładu własnego. Dotacja jest wypłacana w formie zaliczek czy refundacji, dlatego też należy zabezpieczyć płynność finansową.

Strona internetowa

Na etapie oceny wniosku oceniający mają ograniczoną możliwość „poznania firmy” dlatego ważne jest, aby wizytówka firmy była profesjonalna, sprawiała wrażenie, że wnioskodawca to prężny i dynamiczny podmiot dysponujący doświadczoną kadrą oraz zapleczem technicznym/lokalowym. Wskazane jest, aby opis oferty firmy i jej produktów/usług w biznesplanie miał odzwierciedlenie w informacjach zawartych na www.

Status firmy

Wysokość przysługującej naszej firmie dotacji jest bezpośrednio zależna od statusu przedsiębiorstwa. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku konkursów inwestycyjnych, jak i konkursów badawczych. Poprawne określenie wysokości dofinansowania z Unii Europejskiej jest istotnym warunkiem formalnym, jak i ma wpływ na podjęcie biznesowej decyzji o aplikowaniu w ramach konkursów unijnych.

Znajomość branży

Podczas pisania wniosków o dotacje unijne istotne jest, aby zdefiniować szanse i zagrożenia, na które odpowiada projekt w kontekście działalności firmy w danej branży. Ponadto w ramach aplikacji należy w rzetelny i szczegółowy sposób opisać rynek docelowy oraz wykazać wysokie zapotrzebowanie na nasze rozwiązanie podparte konkretnymi danymi rynkowymi (np. dane z GUS). Wszystkie te aspekty są brane pod uwagę przez ekspertów oceniających projekt.

Ekonomia

Przystępując do przygotowania aplikacji konkursowej równie ważne co innowacyjny pomysł, jest sposób, w jaki zamierzamy wprowadzić rozwiązanie na rynek i jakie korzyści ekonomiczne przyniesie to naszej firmie. W ten sposób określana jest opłacalność naszego projektu tzn. czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniając w odniesieniu do niego wszystkie wydatki, jakie musimy ponieść oraz wpływy, jakie spodziewamy się otrzymać.

Pomoc firmy doradczej

Proces aplikowania o fundusze unijne nie jest sprawą łatwą, a konkurencja w tym względzie jest obecnie bardzo duża.
Dlatego też warto angażować specjalistów – na rozsądnych zasadach. Pomagamy ubiegać się m.in. o dotacje unijne dla rolników czy fundusze na rozwój firmy. Opracowujemy także wnioski dla osób, które chcą wziąć udział w Programie Czyste Powietrze.

Napisz do nas

Masz pytania odnośnie produktu lub usługi?
Napisz do nas.