MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2021 – 2027

Przedsiębiorcy otrzymają dotację na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Natomiast poziom dofinansowania będzie uzależniony od miejsca realizacji projektu – pomocą w ustaleniu wysokości dotacji ma być mapa pomocy regionalnej. Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o: 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro- i …

MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2021 – 2027 Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ III – WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co jest najbardziej punktowane? Projekt uzyska największą liczbę punktów kiedy skumulujemy w nich jak najwięcej modułów. Dużą liczbę punktów otrzyma projekt, w którym pojawi się co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym będąca efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R. WAŻNE: innowacja musi wpisywać się w któraś z 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.Wartościowy …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ III – WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ II – MODUŁY W ŚCIEŻCE SMART

Ścieżka SMART wspiera przedsięwzięcia innowacyjne. Projekty mogą dotyczyć przeprowadzenia procesu badań i rozwoju innowacji lub wdrożenia wcześniej zbadanej lub wytworzonej innowacji.Program charakteryzuje kompleksowość i budowa modułowa. Co to oznacza? Oznacza to, że w ramach jednego projektu przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na innowację oraz dobrane według swoich potrzeb moduły dodatkowe – infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ II – MODUŁY W ŚCIEŻCE SMART Read More »

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ścieżka SMART – Kompleksowy program wsparcia działalności badawczo – rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Podstawowe założenia programu 7 lutego 2023 r. ogłoszony został ogólnopolski konkurs skierowany do przedsiębiorców Ścieżka SMART.O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi. Głównym celem Ścieżki SMART jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. …

Ścieżka SMART – CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE Read More »

Kredyt ekologiczny

Informacje podstawowe Środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczone są m.in. na inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw. W tym celu utworzony został program Kredyt Ekologiczny. Program ten umożliwia przedsiębiorcom uzyskać wsparcie na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, których rezultatem będzie wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dotacja czy jednak kredyt? Specyfika tego Kredytu polega na tym, …

Kredyt ekologiczny Read More »

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to jedna z form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów. Do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego ma aż 578 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków z Działania 2.32 Programu Fundusz Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – …

Kredyt technologiczny Read More »

CZYM JEST DOTACJA WARUNKOWA W PROGRAMIE ŚCIEŻKA SMART?

Definicję nowej dotacji zwrotnej przeczytamy na stronach PARP, tj.: „Jest to forma wsparcia finansowego, która składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Dotacja warunkowa wypłacana jest w module Wdrożenie Innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 30%, część zwrotna: 70%; w przypadku średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 40%, część zwrotna: 60%; w przypadku mikro …

CZYM JEST DOTACJA WARUNKOWA W PROGRAMIE ŚCIEŻKA SMART? Read More »

Dofinansowanie na fotowoltaikę – lista aktualnych dotacji

Dynamicznie rosnące ceny prądu i ogrzewania sprawiają, że fotowoltaika już sama w sobie jest dobrym pomysłem. Dzięki niej generujemy czystą energię, nie musimy przejmować się podwyżkami cen energii i oszczędzamy na rachunkach nawet do 90%. Oto aktualna lista ogólnopolskich dotacji do fotowoltaiki 2022: Pożyczki i dotacje bezpośrednie to nie jedyne rozwiązanie, z którego można skorzystać, …

Dofinansowanie na fotowoltaikę – lista aktualnych dotacji Read More »

Rządowy program pierwszy biznes – wsparcie w starcie

W grudniu 2013 roku wystartował rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Jest to nisko oprocentowana pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, a także dla firm, które chcą utworzyć miejsca pracy. Program skierowany jest do poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy …

Rządowy program pierwszy biznes – wsparcie w starcie Read More »

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia można składać wniosek o dodatek elektryczny. Jednorazowe wsparcie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wysokość dodatku: – 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie, – 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh  energii elektrycznej rocznie (warunkiem …

Dodatek elektryczny Read More »