Nowa perspektywa unijna 2021-2027

Aktualny budżet funduszy unijnych oparty jest o nową perspektywę funduszy unijnych na lata 2021-2027. Dzięki Nowej Perspektywie Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej, ponieważ łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 770 mld zł.

Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Na co środki unijne Nowej Perspektywy zostaną przeznaczone? 

Środki unijne zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Programy krajowe 2021-2027

Nowe Programy unijne realizowane na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są nam z obecnie kończącej się perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO – 25,1 MLD EURO – inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska

INTELIGENTNY ROZWÓJ – 8,0 MLD EURO – przedsięwzięcia innowacje, współpraca nauki i biznesu

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – 4,3 MLD EURO – nauka, edukacja, żłobki, kapitał ludzki, sprawy społeczne

POLSKA WSCHODNIA – 2,5 MLD EURO – wsparcie województw Polski Wschodniej

POLSKA CYFROWA – 2,0 MLD EURO – syfryzacja, sieci szerokopasmowe

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA – 0,56 MLD EURO –  wsparcie współpracy transgranicznej i transnarodowej oraz miedzyregionalnej ue

POMOC TECHNICZNA – 0,5 mld euro – pomoc dla instytucji wdrażajacych fundusze UE

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA – 4,4 MLD EURO – transformacja regionów górniczych

RYBACTWO I MORZE – 0,5 MLD EURO – wsparcie rybactwa i rybołówstwa

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – 0,2 MLD –  wsparcie osób dotkniętych ubóstwem