MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2021 – 2027

Przedsiębiorcy otrzymają dotację na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Natomiast poziom dofinansowania będzie uzależniony od miejsca realizacji projektu – pomocą w ustaleniu wysokości dotacji ma być mapa pomocy regionalnej.

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o:

  • 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw
  • 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro- i małych przedsiębiorstw.

Zwiększenie nie dotyczy części obszaru województwa mazowieckiego, która nie jest objęta pomocą (obszar na mapie z intensywnością 0 proc.).
Mapa obowiązuje do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Źródło mapy: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/#c27156

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *