Innowacje w oświacie – środki dla szkół niesamorządowych

To nowy program ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla szkół i placówek niesamorządowych. W ramach tego programu przewidziano środki finansowe na realizację remontów i inwestycji w szkołach niepublicznych.

 

Kto może skorzystać z programu?

Program „Inwestycje w oświacie” ma objąć szkoły i placówki niesamorządowe a więc zarówno publiczne jak i niepubliczne. Jednostki te nie mogły skorzystać z finansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. O środki z tego programu będą mogły ubiegać się m.in. organy prowadzące. Łącznie do rozdysponowania pozostaje ok. 100 mln zł, przeznaczone na remonty i inwestycje w szkołach.

Wsparcie na przysługiwać w postaci dotacji celowej, która ma być przyznawana na podstawie umowy.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wnioski o przyznanie środków można składać od 25 lipca do 31 października 2022 r. Wnioski przesyła się na adres e-mail: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl. Na uzupełnienie ewentualnych braków formalnych wyznaczono zaś termin 7 dni.

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1540).
  • www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka