Ścieżka SMART – CZĘŚĆ III – WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co jest najbardziej punktowane?

Projekt uzyska największą liczbę punktów kiedy skumulujemy w nich jak najwięcej modułów. Dużą liczbę punktów otrzyma projekt, w którym pojawi się co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym będąca efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R. WAŻNE: innowacja musi wpisywać się w któraś z 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Wartościowy będzie zatem projekt, w którym wystąpi co najmniej jedna innowacja o potencjale do wykreowania nowego rynku. Dodatkowe punkty można zdobyć ponadto m. in. za zastosowanie ekoinnowacji lub opracowanie innowacji cyfrowej na poziomie kraju, za współpracę z organizacją badawczą lub z organizacją pozarządową.

Co to znaczy projekt modułowy?

Program został stworzony, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób wesprzeć przedsiębiorców w realizacji różnych obszarów bezpośrednio i pośrednio związanych z badaniami i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.
Dotychczas, aby pozyskać unijne dofinansowanie działalności w różnych obszarach, należało złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Program Ścieżka SMART to zmienia i daje możliwość, aby za pomocą jednego wniosku przedsiębiorca mógł starać się o kilka różnych, niekoniecznie powiązanych ze sobą działań wybierając moduł, który odpowiadać będzie jego potrzebom.

W projektach modułowych będą:

  • dwa moduły obligatoryjne: moduł badawczo-rozwojowy, moduł wdrożenie innowacji
  • pięć modułów fakultatywnych:

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R
MODUŁ CYFRYZACJA
MODUŁ ZAZIELENIANIE PRZEDSIĘBIORSTW
MODUŁ INTERNACJONALIZACJA
MODUŁ KOMPETENCJE

Czy innowacja musi być zawsze wytworzona w ramach działalności przedsiębiorstwa?

Nie. W przypadku projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzących do powstania innowacji), wyniki tych prac mogą zostać zakupione od innego podmiotu lub wytworzone w ramach przedsiębiorstwa.
Ważne: kryteria rankingujące, które odniosą się do oceny danego projektu – tzn. jeśli innowacyjność w projekcie będzie wynikała z zakupionych prac B+R – projekt otrzyma 1 punkt, jeśli z samodzielnie wytworzonych, ale poza projektem – 2 p. a jeśli innowacja jest wynikiem prac B+R realizowanych w projekcie (w module B+R) – projekt otrzyma aż 12 punktów.

Czy można otrzymać dofinansowanie dla inwestycji już rozpoczętych?

Nie. Jednym z kryteriów obligatoryjnych jest „Projekt spełnia efekt zachęt” co równocześnie wyklucza finansowanie projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jak przygotować się do programu Ścieżka SMART?

Najważniejsze jest stworzenie koncepcji projektu, tzn. przygotowanie i przemyślenie takich kwestii jak:

  • analizę potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych firmy pod kątem modułów obligatoryjnych jak również fakultatywnych (LINK)
  • wyróżniki i mocne strony projektu – cechy, które wyróżniają projekt od dostępnych na rynku
  • wstępny harmonogram przedsięwzięcia
  • wstępny budżet/kosztorys projektu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *