CZYM JEST DOTACJA WARUNKOWA W PROGRAMIE ŚCIEŻKA SMART?

Definicję nowej dotacji zwrotnej przeczytamy na stronach PARP, tj.: „Jest to forma wsparcia finansowego, która składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Dotacja warunkowa wypłacana jest w module Wdrożenie Innowacji.

  • W przypadku dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 30%, część zwrotna: 70%;
  • w przypadku średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 40%, część zwrotna: 60%;
  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 50%, część zwrotna: 50%.

Z części zwrotnej beneficjent musi rozliczyć się po 4 latach od dnia zakończenia projektu. Dotacja zwrotna podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.
https://www.parp.gov.pl/component/qnadb/search?q_id=9604

Czy zatem każda dotacja w programie ścieżka SMART będzie dotacją zwrotną?

Nie. Program stworzony jest z modułów (2 obligatoryjnych oraz 5 fakultatywnych) – dotacja warunkowa występuje tylko w jednym z nich – w module Wdrożenie Innowacji. Moduł ten wzbudza największe zainteresowanie, ponieważ firmy mogą pozyskać dotacje na zakup nowych urządzeń czy też wykonanie robót budowlanych. W tym module dofinansowanie składać się będzie z części zwrotnej i bezzwrotnej w proporcjach zależnych od kategorii do której zalicza się przedsiębiorstwo.

PrzedsiębiorstwoCzęść bezzwrotna (%)Część zwrotna (%)
Mikro lub małe5050
Średnie4060
Duże3070

Kiedy dotacja będzie zwracana?

Kiedy przedsiębiorca nie osiągnie odpowiednich przychodów z przeprowadzonej inwestycji – zwracane może być nawet 100% części zwrotnej dotacji.

W ścieżce Smart w module Wdrożenie Innowacji przedsiębiorca obliczyć współczynnik „R”, który służy określeniu poziomu zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej:
R = (suma przychodów netto z 4 lat/wysokość dotacji zwrotnej*100%)-100%
Po zrealizowaniu projektu w module Wdrożenie innowacji, przedsiębiorca rozpocznie 4-letni okres wdrożeniowy. Po tym czasie muszą zostać wykazane przychody wygenerowane w wyniku realizacji projektu, które będą odpowiednio wysokie w stosunku do kwoty przyznanej części zwrotnej.

Instytucje organizujące nabór zabezpieczyły sobie w projekcie umowy prawo do zażądania od przedsiębiorcy dodatkowych informacji lub dokumentów, które okażą się niezbędne do ustalenia kwoty dotacji warunkowej do zwrotu, ponadto może zostać powołany ekspert zewnętrzny, który potwierdzeni prawidłowość sporządzenia dokumentacji.

Kiedy nastąpi zwrot całej części zwrotnej dotacji?

Zwrot 100 % części zwrotnej dotacji nastąpi kiedy współczynnik „R” osiągnie poziom poniżej 20% części zwrotnej dotacji. W przypadku MŚP:

Współczynnik „R” w %Zwrotna część dotacji warunkowej do zwrotu w %
Poniżej 20100
20-4035
40-6030
60-8025
80-9020
90-10010
Powyżej 1005

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *