ROBOGRANT dla branży meblarskiej

Celem programu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. 

Terminy

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane: od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. 


KONKURS MOŻE ZOSTAĆ SZYBCIEJ ZAKOŃCZONY (gdy przekroczone zostanie 120% alokacji).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Dla kogo?

– TYLKO dla małych i średnich Firm;
– Których przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych
– realizują produkcję w ramach kodów PKD:
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
31.03.Z Produkcja materaców,
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Kwota dotacji 

Możesz otrzymać maksymalnie

850 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.