Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PUP – ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PUP – ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

700  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji z PUP – rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o dofinansowanie

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu 
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 700 zł brutto – wniosek o dofinansowanie – pozyskanie dotacji
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 
 • 3% od wartości przyznanej dotacji – rozliczenie dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 

Podana cena jest kwotą orientacyjną i uzależniona jest od poziomu skomplikowania projektu.  Przed dokonaniem zakupu zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa sprawy. 

Opis

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji z PUP?

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności z PUP to idealne rozwiązanie dla osoby, która jest:
– bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
– Absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej.

Jakie są kryteria niezbędne, jakie bezrobotny musi spełnić, by otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Kryteria, na jakie należy zwrócić uwagę to między innymi:
– doświadczenie w branży, w której planuje się założenie działalności gospodarczej;
– szczegółowość opracowanych dokumentów;
– poprawne opracowanie analiz finansowych;
– dobra analiza rynku.

Jakie są obowiązki osoby, która otrzymała fundusze na rozwój firmy z PUP?

Osoba, która otrzymała dofinansowanie z PUP musi pamiętać o kilku obowiązkach:
– prowadzenie działalności przez 12 miesięcy;
– poniesienie i rozliczenie założonych we wniosku wydatków;
– niepodejmowanie zatrudnienia przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Pomoc z urzędu pracy należy do pomocy bezzwrotnej.
Informację o udzielanej dotacji na otwarcie firmy można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej.
Dofinansowanie z PUP zawsze będzie mieścić się w stałych widełkach kwotowych, ponieważ nie jest jedna ustalona kwota.
Limit przyznawanych dla bezrobotnego środków wynosi do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zazwyczaj jest to od 20 do 35 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje we właściwym dla Ciebie Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na co można przeznaczyć dotację?

Pieniądze na rozwój firmy można przeznaczyć i wykorzystać na:
– koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów;
– nowe narzędzia, sprzęty, maszyny;
– koszty reklamy i promocji – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup materiałów i środków obrotowych – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup wyposażenia lokalu;
– koszty remontu i adaptacji lokalu – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup środka trwałego używanego – zazwyczaj środek ten musi mieć określoną wartość minimalną, wymagana jest również opinia rzeczoznawcy.

Czy branża ma znaczenie, jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Tak, ponieważ jest kilka rodzajów działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem – określa to każdorazowo regulamin danego PUP.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności, pomysł musi się wpisywać w kryteria przyjęte przez Urząd Pracy, tak aby móc uzyskać jak największą liczbę punktów. Nabory do PUP przeprowadzane są w formule konkursowej i wiadomo – dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Jak technicznie wygląda proces ubiegania się o dotację?

– Zapoznaj się z dokumentacją (przede wszystkim z Regulaminem); 
– Opracuj dokumenty, aby Twój pomysł wpisał się w kryteria wyboru;
– Złóż dokumenty do Twojego Urzędu Pracy;
– PUP ma 30 dni na ocenę złożonych dokumentów. Po tym czasie otrzymasz list z informacją o przyznaniu/nieprzyznaniu środków.
– Podpisujesz umowę z PUP, zakładasz działalność i otrzymujesz środki;
– Realizujesz założenia wniosku, ponosisz założone wydatki po czym rozliczasz dotację;
– Po rozliczeniu projektu musisz utrzymać działalność przez 12 miesiące.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds