Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU „MŁODY ROLNIK” -

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU „MŁODY ROLNIK”

1,500  z VAT

Przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania dotacji z programu „MŁODY ROLNIK”.  Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami.  

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu pozyskania dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu pozyskania dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 1500 zł brutto – ETAP I zaliczka – płatna po podpisaniu umowy
 • 1500 zł brutto – ETAP II opłata za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – płatne po złożeniu wniosku
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

To kolejna dotacja skierowana do przyszłych młodych rolników 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

 

Wsparcie 200 000,00 zł udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej wypłacanej w dwóch ratach:

– 70%  – 140 000,00 zł płatne w terminie do 12 miesięcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy

– 30% – 60 000,00 zł płatna po zrealizowaniu przez młodego rolnika założeń określonych w biznesplanie

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

 

Dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwach zajmujących się produkcją produktów rolnych, a także przygotowaniem do obrotu produktami rolnymi wytwarzanymi w gospodarstwie. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na:

 • inwestycje w budownictwo związane z budynkami lub budowlami służącymi do produkcji nieprzetworzonych produktów rolnych lub na sprzedaż,
 • nabycie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wspomagających produkcję lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nieruchomości rolnej,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt potrzebnych do produkcji zwierzęcej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wpierających wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowanie ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności co najmniej 12 miesięcy (np.: oprogramowanie komputerowe).

WAŻNE: Na środki trwałe (m.in. maszyny, sprzęt, nieruchomości, zwierzęta) trzeba przeznaczyć minimum 70%. Natomiast pozostałe 30% kwoty otrzymanej dotacji można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej np.: nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, paszy dla zwierząt.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

 

Z dotacji może skorzystać każdy młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. 

 

KTO NIE BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI?

 

Wsparciem nie zostaną objęte osoby, które otrzymały przed dniem złożenia wniosku:

 • premię w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
 • premię dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Sektorowy Program Operacyjny 2004-2006

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds