Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”

1,000  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, tj. rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • przygotowanie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • rozliczenie dotacji – przygotowanie dla Państwa wniosków sprawozdawczych o wypłatę dotacji
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów.

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 1000 zł brutto – ETAP I zaliczka – płatna po podpisaniu umowy
 • 1000 zł brutto – ETAP II opłata za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – płatne po złożeniu wniosku
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie
 • 3% od wartości przyznanej dotacji – rozliczenie dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

Głównym celem programu jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, dzięki wykorzystaniu energii z OZE, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawa efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Pomoc finansowa skierowana jest do wpisanych do ewidencji producentów rolników, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Na co?

Pomoc przeznaczona jest na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych. Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

 • obszar A:
  • budowa lub zakup nowych urządzeń do produkcji energii do 50 kW (elektrycznej, cieplnej lub paliwa gazowego) z biogazu rolniczego, z możliwością zainstalowania magazynu energii;
 • obszar B:
  • budowa lub zakup instalacji fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (pod warunkiem, że będzie stanowiła integralną część instalacji fotowoltaicznej), oraz
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
 • obszar C:
  • budowa lub zakup systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, np. budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED,
  • termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.

Kwota wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” została podzielona według wyodrębnionych obszarów:

 • w obszarze A wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej wynosi 1,5 mln zł;
 • w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wynosi 200 tys. zł;
 • w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych wynosi 200 tys. zł.

WAŻNE: Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na:

 1. obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
 2. obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
 3. obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
 4. obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta – w wysokości do 65 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin i sposób składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.
 • Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds