Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW

1,500  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW. Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, tj. rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. 

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • przygotowanie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • rozliczenie dotacji – przygotowanie dla Państwa wniosków sprawozdawczych o wypłatę dotacji 
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu 
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 1500 zł brutto – ETAP I zaliczka – płatna po podpisaniu umowy
 • 1500 zł brutto – ETAP II opłata za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – płatne po złożeniu wniosku
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 
 • 3% od wartości przyznanej dotacji – rozliczenie dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 

Opis

To kolejna dotacja skierowana do rolników prowadzona przez ARiMR. Program jest skierowany do małych gospodarstw rolnych, jest to następca programu znanego z lat ubiegłych czyli Restrukturyzacji małych gospodarstw. Górny próg Wielkości Ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w Rozwoju małych gospodarstw.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

 

Kwota wsparcia

120 000 zł – gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną

lub

100 000 zł – pozostałe gospodarstwa

 

Wysokość maksymalna dofinansowania inwestycji wynosi ok. 85% szacunkowej wartości projektu – wymagany wkład własny 15 %.

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: I rata 80%, II rata 20% – zwrot części poniesionych kosztów.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

 

Wsparciem objęte są działania mające na celu wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne albo wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi. 

 

To oznacza, że kosztami kwalifikowanymi będą:

 • zakup urządzeń i maszyn,
 • inwestycje budowlane, modernizacje,
 • wyposażenie budynków lub budowli,
 • wartości niematerialne i prawne.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnik:

 • którego wartość ekonomiczna gospodarstwa SO nie przekracza 25 000 euro
 • który w wyniku realizacji projektu osiągnie wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. 

Wnioskodawca musi posiadać udokumentowany fakturami przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 000,00 zł. 

Nie ma natomiast minimalnego kryterium ani progu dochodowego.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY?

 

Wnioskodawca ma obowiązek przygotowania biznesplanu dotyczącego rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej.

 

ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA

 

 • realizacja założeń biznesplanu;
 • osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej),
 • utrzymania zrealizowanej operacji;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); 
 • prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

 

TERMINY

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 28.09.2023 r. 27.10.2023 r. 

 

WYKLUCZENIA

 

Kosztami kwalifikowanymi nie będą:

 • nabycie nieruchomości
 • nabycie plantacji wieloletnich
 • środków do produkcji
 • hodowlą zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • niektóre działy specjalne m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, ryb akwariowych,
 • sprzęt pszczelarski, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds