Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT TECHNOLOGICZNY BGK” -

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT TECHNOLOGICZNY BGK”

5,000  z VAT

Przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania dotacji z programu „KREDYT TECHNOLOGICZNY BGK”.  Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami.  

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu pozyskania dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu pozyskania dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów.

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • od 5000 zł brutto
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 

Podana cena jest kwotą orientacyjną i uzależniona jest od poziomu skomplikowania projektu.  Przed dokonaniem zakupu zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa sprawy.

Opis

Kredyt technologiczny to jedna z form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.

Do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego ma aż 578 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków z Działania 2.32 Programu Fundusz Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 rusza 23 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O kredyt technologiczny mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikro, mali, średni przedsiębiorcy których celem jest zwiększenie innowacyjności w swojej firmie, poprzez zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Jaki jest cel wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego?

Wsparcie otrzymane z Kredytu Technologicznego FENG 2021 – 2027 jest osiągnięcie planowanych do realizacji celów:

 • Wdrożenie przez wnioskodawcę nowej technologii, opracowanej we własnym zakresie lub we współpracy z jednostką naukowo – badawczą lub nabytą oraz
 • Uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług

 

Terminy:

23.03.2023 – rozpoczęcie składania wniosków

31.05.2023 – zakończenie składania wniosków

 

Na co można otrzymać wsparcie?

O kredyt technologiczny mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikro, mali, średni przedsiębiorcy, którzy wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KSI). Dofinansowanie w ramach kredytu przeznaczone jest na realizacje inwestycji technologicznych, których celem będzie zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. 

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań aplikacyjnych, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Co ważne jednak – technologia musi być gotowa do wdrożenia a wszelkie prace badawcze muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK. 

 

Co można dofinansować?

Wsparcie – tzw. Premia technologiczna – stanowi refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. 

W ramach prowadzonego konkursu, kosztami kwalifikowanymi będą: 

 • ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, tj. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);
 • INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA, tj. nabycie albo wytworzenie środków trwałych, które zostaną wykorzystane przy produkcji nowych lub udoskonalonych produktów, 
 • PRACE BUDOWLANE, tj. nabycia robót i materiałów budowlanych 
 • WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, TJ. nabycie oraz ochrona  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
 • RATY, tj. rat z tytułu umowy leasingu
 • DORADCY ZEWNĘTRZNI, tj. wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. 
 • PATENTY, tj. koszty związane z uzyskiwaniem patentów 

 

Co ważne – realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani też w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Najwcześniej realizacja projektu może rozpocząć się dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

 

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od statusu Wnioskodawcy (mikro / mały / średni przedsiębiorca) ale też od samej lokalizacji planowanej inwestycji. Dokładny poziom dofinansowania obrazuje zamieszczona poniżej mapa. Do tego należy doliczyć jeszcze 10% w przypadku aplikowania o środki przez średnią firmę i 20% w przypadku aplikowania o środki przez mikro lub małe przedsiębiorstwo. 

 

Jak aplikować o środki?

Warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie jest posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący i przedłożenie przez Wnioskodawcę warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego.

Posiadający zdolność kredytową przedsiębiorca może zaciągnąć Kredyt Technologiczny FENG w jednym z 14 banków znajdujących się na liście banków kredytujących, które podpisały umowę z BGK, tj.:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.*
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds