Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT EKOLOGICZNY BGK” -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PROGRAMU „KREDYT EKOLOGICZNY BGK”

5,000  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji KREDYT EKOLOGICZNY BGK. Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o płatność, tj. rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. 

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • przygotowanie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • rozliczenie dotacji – przygotowanie dla Państwa wniosków sprawozdawczych o wypłatę dotacji 
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu 
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania i rozliczenia dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • od 5 000,00 zł brutto – wniosek o dofinansowanie – pozyskanie dotacji
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 
 • 3% od wartości przyznanej dotacji – rozliczenie dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 

Podana cena jest kwotą orientacyjną i uzależniona jest od poziomu skomplikowania projektu.  Przed dokonaniem zakupu zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa sprawy. 

Opis

Kredyt ekologiczny – informacje podstawowe

Środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczone są m.in. na inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw. W tym celu utworzony został program Kredyt Ekologiczny. Program ten umożliwia przedsiębiorcom uzyskać wsparcie na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, których rezultatem będzie wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dotacja czy jednak kredyt?

Specyfika tego Kredytu polega na tym, że w ramach tego instrumentu otrzymujemy bezzwrotną dotację. Aby jednak skorzystać z niej i sfinansować projekt Kredytem Ekologicznym należy najpierw udać się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielenie Kredytu Ekologicznego możliwe jest praktycznie we wszystkich największych bankach komercyjnych w Polsce. Uzyskana tam promesa jest niezbędna w procesie pozyskiwania dotacji w BGK, do którego należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku spłacana jest kapitałowa część kwoty Kredytu Ekologicznego.

Kredyt Ekologiczny można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – poprzez np. nabycie urządzeń ekologicznych, instalacji ekologicznych, wymiany źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej.  Wnioskodawcy mogą ponadto przeznaczyć Kredyt Ekologiczny na: ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji, czy procesie świadczenia usług, takie jak zakup maszyn i urządzeń, na sfinansowanie inwestycji ekologicznych w postaci termomodernizacji. 

Uzyskane z kredytu ekologicznego uzależnione jest od przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego. Audyt powinien wykazać co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej. 

Należy ponadto pamiętać, że projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE nie może być przedmiotem dofinansowania, ponieważ montaż instalacji fotowoltaicznej jest możliwy, ale jako część większej całości wynikającej z audytu – dlatego też cel kredytu należy rozszerzyć o inne ekologiczne rozwiązania. 

Kto może ubiegać się o Kredyt Ekologiczny?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy posiadają status:

 • mikro przedsiębiorstwa
 • małego przedsiębiorstwa
 • średniego przedsiębiorstwa
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji

Ponadto Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Modernizacja infrastruktury produkcyjnej
 • Modernizacja budynków
 • Zakup – instalacja – uruchomienie OZE

Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Jak aplikować o środki?

 1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej / promesy.
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej.
 2. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym
 3. Podpisanie umowy 
 4. Wypłata premii przez BGK

 

Terminy:

 • Pierwszy nabór: 06.06.2023 – 17.08.2023
 • Drugi nabór: 22.08.2023 – 21.11.2023

 

Poziom dofinansowania 

Maksymalna kwota Kredytu Ekologicznego wynosi nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja spłaci część udzielonej kwoty kredytu, uzależnioną od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Maksymalna intensywność wsparcia może sięgnąć nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Najkorzystniej gdy kwota kredytu wynosi co najmniej tyle, ile wynosi kwota dofinansowania. Wówczas całkowita kwota kredytu będzie spłacona z dotacji.

W przypadku Kredytu Ekologicznego warunki jego udzielenia nie różnią się znacząco od standardowych kredytów. Takie warunki kredytu jak oprocentowanie kredytu, okres kredytowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, kwota kredytu ustalane są na warunkach komercyjnych.

Koszt kredytu w postaci odsetek oraz ewentualna naliczona od Kredytu Ekologicznego prowizja stanowią koszt wnioskodawcy, dotacja dotyczy jedynie kapitałowej części Kredytu Ekologicznego.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds