Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

400  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji z programu „Czyste Powietrze”  Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, tj. rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. 

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • rozliczenie dotacji – przygotowanie dla Państwa wniosków sprawozdawczych o wypłatę dotacji 
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu 
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów.

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 400,00 zł brutto – wniosek o dofinansowanie – pozyskanie dotacji
 • 200,00 zł brutto – wniosek o płatność – w przypadku rozliczenia zakresu prac jak wymiana źródła ciepła i modernizacja c.o. i c.w.u.
 • 200,00 zł brutto – wniosek o płatność – w przypadku rozliczenia zakresu prac jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • 200,00 zł brutto – wniosek o płatność – w przypadku rozliczenia zakresu prac jak ocieplenie przegród budowlanych
 • 200,00 zł brutto – wniosek o płatność – w przypadku rozliczenia zakresu prac jak mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • 200,00 zł brutto – wniosek o płatność –  przypadku rozliczenia zakresu prac jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Opis

Program Czyste Powietrze informacje podstawowe

Rządowy Program Czyste Powietrze pozwala złożyć wniosek o dotację na ocieplenie domu dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do Programu Czyste Powietrze

Beneficjent, tj. właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dochód, tj. roczny dochód wnioskodawcy, który nie przekracza 135 tys. zł

Terminy

Realizacja Programu

do 2029 r.

podpisywanie umów 

do 31.12.2027 r.

finansowanie prac
objętych umową 

do 30.09.2029 r.

Jakie nieruchomości objęte są Programem

Program obejmuje budynki, spełniające następujące warunki:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej z wyodrębnioną księgą wieczystą 
 • wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą 
 • budynek musi być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
 • budynek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być wykorzystywany sezonowo 
 • jeśli budynek/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny pozostaje we współwłasności kliku osób potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac termomodernizacyjnych 

 

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów)
/ Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom

dofinansowania

łącznie do 66 000 zł

Podwyższony poziom

dofinansowania

łącznie do 99 000 zł

Najwyższy poziom

dofinansowania

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

Audyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci

ciepłowniczej

wraz z przyłączem

55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła

powietrze/woda

40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła

powietrze/woda

(o podwyższonej klasie

efektywności

energetycznej)

55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła

powietrze/powietrze

40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie

efektywności energetycznej

55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy

kondensacyjny

40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy

kondensacyjny

40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący

drewno

40% / 6 600 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Kocioł zgazowujący

drewno (podwyższony standard)

45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym

standardzie

45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł
Instalacja centralnego

ogrzewania

Instalacja ciepłej wody

użytkowej

40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja

fotowoltaiczna

40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds