dofinansowanie

Co jeśli mam wyższy wskaźnik EP – jak go obniżyć?

Zapowiedzi Programu moje Ciepło i związana z tym pomoc w formie dotacji za zakup pompy ciepła rozbudziła w niejednym Inwestorze wątpliwość, czy jego nowo wybudowany dom spełnia określone wymogi techniczne podniesionego standardu energetycznego. Decydującym w tej kwestii jest wskaźnik EP, który pokazuje poziom nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej poniesionych na dostarczenie do budynku poszczególnych nośników energii …

Co jeśli mam wyższy wskaźnik EP – jak go obniżyć? Read More »

Jakie wymogi techniczne musi spełniać pompa ciepła aby mogła zostać zakwalifikowana do kosztów kwalifikowanych w Programie Moje ciepło?

Program Moje Ciepło zostanie uruchomiony w I lub II kwartale 2022 roku. Przeznaczone na ten program środki zachęcą właścicieli nowo budowanych domów do rozważenia instalacji nowych technologii grzewczych, nieemitujących szkodliwych emisji, w tym właśnie pomp ciepła. Decydując się jednak na jej zakup musimy pamiętać o pewnych kryteriach, jakie dana pompa powinna spełnić, aby mogła zostać …

Jakie wymogi techniczne musi spełniać pompa ciepła aby mogła zostać zakwalifikowana do kosztów kwalifikowanych w Programie Moje ciepło? Read More »

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło

Program “Moje Ciepło” skierowany jest do osób, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu, według zasady: najpierw inwestycja, potem refundacja. W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest: rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu …

Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło Read More »

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło

Dotacje Moje Ciepło będą uzależnione od stanu technicznego budynku. Co to oznacza dla budynku? Jakie normy musi budynek spełnić, aby mógł brać udział w dofinansowaniu z Programu Moje Ciepło? Co to jest wskaźnik EP? Odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule – zapraszamy do lektury. Programu Moje Ciepło ma na celu zachęcić właścicieli nowo budowanych …

Co oznacza podwyższony standard energetyczny nowopowstałego budynku w programie Moje Ciepło Read More »

Program Czyste Powietrze – jak sprawdzić czy dane urządzenie kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze

W ramach rządowego Programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe nowoczesne urządzenia, pozwalające na efektywne ogrzewanie domów o różnej powierzchni, ekonomicznie i w zgodzie z aktualnymi przepisami. Na stronie www.lista−zum.ios.edu.pl, dostępna jest lista urządzeń grzewczych oraz materiałów budowlanych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze. Oprócz kotłów lista zawiera …

Program Czyste Powietrze – jak sprawdzić czy dane urządzenie kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze Read More »

Program Czyste Powietrze – jak obliczyć wysokość dotacji

Czyste Powietrze to program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Czyste Powietrze za pomocą kalkulatora dotacji mogą same sprawdzić, na jak wysokie wsparcie mogą liczyć. Udostępniony kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ pozwoli wstępnie wyliczyć wysokość dotacji na planowane …

Program Czyste Powietrze – jak obliczyć wysokość dotacji Read More »

Program Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

Uruchomiony w 2018 r. Program Czyste Powietrze jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych przestarzałymi piecami na węgiel i drewno oraz wymagających termomodernizacji. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Rządowy Program był wielokrotnie modyfikowany w trakcie realizacji, ostatnia zmiana od 1 stycznia 2022 roku ponownie przywróciła dotacje na poziomie …

Program Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze Read More »

Program Czyste Powietrze – najczęściej popełniane błędy

Przed przystąpieniem do Programu Czyste Powietrze warto zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, aby uniknąć rozczarowania z sukcesem ubiegać się o dofinansowanie. Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kotły na węgiel Od 1 stycznia 2022 r. Program Czyste Powietrze nie dofinansowuje już wymiany starego źródła ciepła na paliwa stałe na nowe kotły c.o. na węgiel, …

Program Czyste Powietrze – najczęściej popełniane błędy Read More »